Sdružení nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Počernice

Máte rádi Dolní Počernice takové, jaké jsou teď?

Chcete rozšířit zdravotní služby?

Optimalizovat dopravu?

Stojíte o novou školu ve staré i nově plánované části?

Volte Počernickou patnáctku!

Nezávislé sdružení vedené současným místostarostou MUDr. Pavlem Bočkem, Ing. Martinem Šílou a radním pro dopravu Mgr. Janem Šroubkem.

MUDr. Pavel Boček

současný radní, místostarosta,
v zastupitelstvu nepřetržitě 24 let

Mgr. Jan Šroubek

současný radní,
v zastupitelstvu nepřetržitě 12 let

V předchozích volebních obdobích se jim s koaličním partnerem vždy podařilo z velké části volební program realizovat.

Jsme sdružení s dokonalým rozložením

V komunálních volbách je nutné volit nejen toho, kdo bude reprezentovat můj názor v zastupitelstvu, ale ideálně i mého souseda, protože tomu bude záležet na mém okolí stejně jako mně.

Jsme patnáctka sousedů

0

ze staré části

0

z Vinice

0

z nové části

Hledáte vyrovnanou stranu či sdružení? Ušetřili jsme Vám spoustu času, sestavili jsme kandidátku zástupců ze všech různých oborů.

Jsme patnáctka úspěšných

0

státní sféra

0

zaměstnanci

0

podnikatelé

Chtěli byste dát svůj hlas těm, kdo znají místní poměry, ale i kandidátům, kteří mají zkušenosti z jiných obcí?

Jsme patnáctka zkušených

0

místních

0

nově bydlících

Patnáctka kandidátů – jeden názor

Dostupnost zdravotní péče je pro nás důležitá, proto se zaměříme na rozšíření kapacity základní péče a obsazení ordinací novými specialisty. Podpoříme i provoz lékárny.

V oblasti školství jsme zastánci urychleného zahájení výstavby nové základní školy.

Chceme i nadále žít obklopeni zelení, proto se budeme starat o údržbu parkových a zelených ploch v naší městské části.

Budeme neustále pracovat na optimalizaci veřejné dopravy dle aktuálních potřeb našich občanů.

Zajistíme financování péče o občany staré, invalidní či nemocné. Zachováme zejména rozvoz obědů a pomoc při lékařských vyšetřeních. Podporujeme stavbu plánovaného domu pro seniory.

Otevřeme téma bezpečnosti a navrhneme opatření v oblasti potírání vandalismu.

Budeme dbát na důslednou ochranu životního prostředí v naší městské části.

Rozšíříme harmonogram kulturně-společenských aktivit příspěvkové organizace OÁZA na úroveň „před covidem“. Budeme podporovat činnost centra Jako doma a dalších organizací (např. souboru Rokytka).

Zajistíme maximální možnou podporu mateřské škole, místní škole, Sokolu a všem sportovním a kulturním spolkům v naší MČ, které poskytují služby našim občanům.

Budeme systematicky pečovat o majetek ve vlastnictví MČ. Jsme spoluautory dlouhodobého plánu investic nejen do konkrétních objektů, ale i obnovy dopravní infrastruktury či rozvoje veřejného mobiliáře.

Chceme uplatnit moderní přístup k informovanosti obyvatel naší MČ.

Zachováme současnou úroveň koordinace činností s orgány státní správy tak, abychom ochránili zájmy a majetek obyvatel naší MČ.

Budeme prosazovat otevřenost všech organizací v gesci naší MČ. Zaměříme se na hledání finančních úspor s ohledem na současnou energetickou krizi.

Energetická soběstačnost je pro nás výzvou nejen v oblasti rozvoje spravovaného majetku.

Vážíme si konkrétních podnětů od veřejnosti a názorů ostatních politických uskupení.

Věříme, že se nám s podporou voličů podaří Dolní Počernice dál úspěšně rozvíjet.
Budeme rádi za Váš hlas ve volbách!
Vaše Počernická patnáctka