Kdo jsme?

O kandidátech

Pavel Boček

MUDr. Pavel Boček (61 let)

MUDr. Pavel Boček je počernický rodák. Po studiu lékařské fakulty nastoupil do největší dětské nemocnice v ČR v Praze-Motole na dětskou onkologii a nyní pracuje na lékařské pohotovosti. V Dolních Počernicích působí od roku 1998 v zastupitelstvu městské části a v současnosti jako místostarosta pro oblast zdravotnictví, sociální a školství. V posledních letech se sice stabilizoval okruh lékařů a oborů v naší městské části, avšak do budoucna se chce zasadit o rozšíření zdejší zdravotní péče o další lékaře i z jiných oborů (např. urologie, ortopedie, kožní atd.)

V oblasti školství se podílel na zdárném průběhu nelehkých dvou let online výuky a na zachování velmi dobré výchovně-vzdělávací úrovně naší základní školy i školky. Stál v čele krizového štábu v době přísných režimových opatření a koordinoval pomoc seniorům jak materiální, tak medicínskou. Podílel se také na založení příspěvkové organizace OÁZA, podporoval vznik komunitního centra Jako doma, rád pomáhá při organizaci a zabezpečení kulturních akcí. Mnoho let vykonával funkci předsedy redakční rady Dolnopočernického zpravodaje.

Sponzorsky přispěl naší základní škole, příspěvkové organizaci OÁZA či pěveckému sboru Rokytka, a také pro tyto organizace další sponzory zajistil. V následujícím období bude naléhavě prosazovat co nejbližší výstavbu nové školy, rozšíření zdravotnických služeb pro naše občany a podporovat další rozvoj společensko-kulturních a sportovních akcí v naší městské části.

Martin Šíla

Martin Šíla (53 let)

Celý svůj život žije v Dolních Počernicích, kde se aktivně on i jeho rodina zapojují do řady akcí a společenského dění. Občané si ho třeba pamatují z tradičního vynášení Morany, jako organizátora vánočních vláčků pro děti nebo spoluautora různých výstav. V současné době je předsedou redakční rady Dolnopočernického zpravodaje, ve kterém pravidelně publikuje. Jeho doménou jsou v našem zpravodaji články zaměřené zejména na historii a události přímo související s Dolními Počernicemi. Pracovně, v návaznosti na vystudovaný obor elektromechanika, za svůj život působil v řadě firem zabývajících se výrobou kolejových vozidel. V současné době pracuje ve firmě PRAGOIMEX na postu náměstka technického ředitele a zodpovídá za údržbu a opravu tramvají. Ve volném čase se věnuje historii, trampování a rovněž dlouhé roky aktivně pracoval v junáckém hnutí, kde řídil práci skautských středisek na Praze-východ a podílel se na výstavbě nových kluboven či vzniku nových skautských oddílů. Je rovněž autorem řady článků a odborných prací, především z historie 2. světové války, ale i z dějin trampingu a skautingu nebo z historie lokomotiv a tramvají.

Má velmi rád život v naší obci, chtěl by podpořit další zvýšení jeho kvality, a to zejména tím, že se zasadí o nutnou realizaci stavby nové školy a rozvíjení dalšího zázemí pro naše občany – především vznik dalších obchodů, rozšíření zdravotních služeb, výstavbu plánovaného domu pro seniory. A zároveň by rád pokračoval ve své práci v radě Dolnopočernického zpravodaje.

Jan Šroubek

Mgr. Jan Šroubek (42 let)

Je rodákem z Dolních Počernic a žije zde celý život. Vystudoval Metropolitní univerzity Praha, obor Veřejná správa. Od roku 2010 je členem zastupitelstva naší městské části, osm let je členem Rady MČ Praha-Dolní Počernice. Obyvatelé Dolních Počernicích ho znají i z jeho článků v Dolnopočernickém zpravodaji, věnovaných hlavně dopravě a informacím ohledně majetku a veřejných staveb. Mimo činnost ve veřejné správě působí jako jednatel soukromé společnosti se sídlem v Dolních Počernicích. Rovněž je dlouholetým členem Sokolu Dolní Počernice v oddílu florbalu.

Za svojí prioritou pokládá dobré a kvalitní vedení městské části v zájmu zvyšování hodnoty veřejného majetku a kvality života v Dolních Počernicích. V minulém volebním období byl nejmladším členem rady městské části, a proto i nad rámec své agendy vždy podporoval všechny aktivity a zlepšení podmínek pro rodiny s dětmi. S ostatními kolegy z rady a zastupitelstva sdílí kladný vztah k přírodě, a proto věnuje zvýšenou pozornost veřejné zeleni, a to nejen jako člen vedení naší městské části, ale i při vycházkách se svojí rodinou.

František Chaloupecký

Ing. František Chaloupecký (70 let)

Celý svůj život žije v Dolních Počernicích, kde jeho rodina má silné historické kořeny – žili zde jeho rodiče, prarodiče, praprarodiče a generace před nimi. Jeho dědeček František Chaloupecký byl jedním ze zakladatelů a jednatelem spolku Svornost. V Dolních Počernicích vychodil ZDŠ, několik desetiletí hrál za obec basketbal a posléze trénoval žákyně a dorostenky v basketbalu. V období po roce 2010 se aktivně zapojil do činnosti ve vedení obce jako člen finančního výboru. V občanském životě zastává významnou funkci viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

V roce 1992 přišel s myšlenkou rekonstrukce a znovuoživení objektu Svornosti a přilehlých prostor pro kulturní činnost a využití ke komerčním účelům. Dlouhodobá nájemní smlouva s MČ byla uzavřena a všichni místní občané, a především rodáci mohou posoudit, v jakém stavu se budova nacházela a v jakém je dnes. Dalším krokem (na popud Františka Novotného) byla kompletní rekonstrukce areálu Český statek. Stav objektu, sloužícího dříve jako zázemí majitele zámku, byl katastrofální, jednalo se o kompletní rekonstrukci od střech až po sklepy.

Nyní je zde provozována komerční činnost také na základě smlouvy s MČ Dolní Počernice a probíhá zde mnoho akcí, které jsou organizovány za pomoci obce anebo dle dispozic MČ. Osobně se cítí s naší obcí bytostně spjat a v rámci možností je stále aktivní i v oblasti sportu, nyní např. v tenisovém oddílu Sokolu Dolní Počernice, který podporuje. Komunálních voleb v obci se účastní zejména proto, že chce podpořit všechny zdravé a pozitivní aktivity a využít svých profesních zkušeností.

Tomáš Neřold

Ing. Tomáš Neřold (45 let)

V Dolních Počernicích žije se svojí rodinou ve zrekonstruovaném rodinném domku ve čtvrti V Ráji. Vystudoval Fakultu sociálních věd na Karlově univerzitě a Středoevropskou univerzitu (CEU). Pracoval v České tiskové kanceláři a v letech 2008 až 2009 na Úřadu vlády ČR. Od roku 2013 je zaměstnán na Ministerstvu dopravy, kde působil také jako tiskový mluvčí. Od roku 2018 je zde vedoucím oddělení BESIP, které se, stručně řečeno, zabývá zvyšováním bezpečnosti silničního provozu v rámci České republiky.

Svoje zkušenosti z práce ve státní správě by velmi rád zúročil při práci pro občany Dolních Počernic, zejména v oblasti bezpečnosti dopravy a aktivní městské mobility.

Markéta Stehlíková

Mgr. Markéta Stehlíková (49 let)

V Dolních Počernicích žije od svého narození, velmi si váží kultivovaného prostředí obce, což nepovažuje za samozřejmost. Téměř deset let pracuje v sekci fondů EU na Ministerstvu průmyslu a obchodu, má tak zkušenosti ze státní správy a zároveň i znalost podnikatelského prostředí malých a středních podniků. V předchozím působišti – rodinném nakladatelství – se vedle obchodu zabývala i kompletní přípravou publikací k vydání. Zajímá se o dění v obci, o sport, kulturu i historii, dlouhá léta působí v redakční radě Dolnopočernického zpravodaje, pro který píše články.

Rovněž se podílela na vydání obou knih o historii Dolních Počernic. V těchto aktivitách by ráda i nadále pokračovala a svou činnost rozšířila také do dalších oblastí rozvoje obce, například do projektů s dotační podporou. Velmi jí záleží na dobrých sousedských vztazích a klidném, ale jasném řešení problémů a nedorozumění.

Jiří Pelech

Ing. Jiří Pelech (47 let)

V Dolních Počernicích žije se svou rodinou od roku 2007, a to v části Vinice. Je ženatý a má tři děti. Podniká již dvacet let ve stavebnictví, řídí malou stavební firmu a realizuje lidem jejich vysněné bydlení. Jeho vášní jsou staré vozy značky Porsche, které ve svém volném čase také rekonstruuje. Mezi jeho záliby jednoznačně patří sport – skialpinismus, horská turistika či fitness, velmi rád cestuje. Vnímá, že rozvoj Dolních Počernic za tu dobu, co zde bydlí, je obrovský. Rád by také přispěl k dalšímu rozvoji naší obce, a to svým časem a zkušenostmi z oblasti výstavby.

Dagmar Jílková

PhDr. Dagmar Jílková (69 let)

Bydlí v Dolních Počernicích od roku 1987. V letech 1998–2002 pracovala jako nezávislá členka rady zastupitelstva naší městské části, nyní je členkou rady školy. Dlouhou dobu působila v redakční radě Dolnopočernického zpravodaje, ve kterém publikovala řadů příspěvků. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a celý svůj aktivní život pracuje ve svém oboru psychologie. Posledních dvacet let se věnuje především individuálnímu psychologickému poradenství a diagnostice. V letech 1995–2019 byla rovněž psycholožkou Mensy ČR (mezinárodní organizace sdružující osoby s výrazně vysokou inteligencí). V současné době pracuje jako psycholog v Domě seniorů.

Kromě psychologie se ve volném čase věnuje získávání nových poznatků při různých putováních po souši i po vodě, doma pak literatuře, historii a rodině. V naší městské by se chtěla věnovat zejména oblasti školství a v oblasti pomoci občanům, zejména těm starším, ve své profesi psychologa.

Marie Kollerová

Marie Kollerová (37 let)

Marie Kollerová, dříve Šroubková, se narodila v Dolních Počernicích, nyní zde žije a vychová spolu s manželem své tři děti. Je podnikatelka a dobrovolník Českého červeného kříže. Zajímá se o architekturu, technické novinky a přírodu. Ráda by se aktivně podílela na rozvoji Dolních Počernic.

Za důležité oblasti považuje energetickou soběstačnost, rozšíření zdravotní péče, podporu seniorů, zlepšení prostředí pro vzdělání a rodiny s dětmi. Bude se snažit využít všech možností, jaké doba umožní, aby Dolní Počernice byly nadále krásnou, ale zároveň i citlivě se rozvíjející městskou části.

Jan Valenta

Jan Valenta (46 let)

Jan Valenta žije od raného dětství v Dolních Počernicích. Pracuje v české soukromé společnosti na postu manažera velkoobchodu, kde má na starosti výhradní zastoupení pro známé hodinářské značky. Ve volném čase se věnuje zejména své rodině, buldočí slečně a péči o dům se zahradou. Více než 15 let byl aktivním členem basketbalového týmu v Dolních Počernicích. Věnuje se rekreačním sportům, historii, literatuře faktu a zejména cestování po Evropě s celou svou rodinou.

V případě svého zvolení by se chtěl zasadit o zvýšení občanské vybavenosti v oblasti vzdělávání, zdravotních služeb a komunitního zázemí pro rodiny s dětmi, mladé lidi, stejně tak jako pro naše seniory. To vše v souladu s udržitelností a s podporou dalšího rozvoje počernické infrastruktury a zeleně.

Jiří Maška

Jiří Máška (43 let)

V Dolních Početních žije s rodinou od roku 2010. Je ženatý a má pět dětí. Je jednatelem firmy působící ve stavebnictví a energetickém průmyslu. Mezi jeho záliby patří sport, turistika a cestování a četba.

Ze svého pohledu zejména vnímá nutnost zvýšení kvality vzdělávání děti v naši obci a zlepšení sociálních služeb, převážně pro starší občany. Zároveň by rád podpořil a aktivně přispěl k současnému pozitivně nastavenému směru zvelebování městské části Dolní Počernice.

Jan Prádler

Ing. Jan Prádler (63 let)

V Dolních Počernicích žije již delší dobu, poté kdy zde zrekonstruoval rodinný domek. Je ženatý, má celkem pět dětí a dvě vnučky. Podniká v poradenské a konzultační činnosti, v oblasti zpracování odborných studií a posudků. Mezi jeho zájmy patří příroda (tramping, Brdský přírodovědný spolek), sport (tenis, plavání, lyže, kolo, motocykl), hudba (klavír, kytara, člen amatérské hudební skupiny) a zájem o autoveterány. V období po roce 2010 se aktivně zapojil do činnosti ve vedení naší městské části obce jako člen finančního výboru a v této své činnosti by i nadále velmi rád pokračoval.

Hana Beránková

Mgr. Hana Beránková (70 let)

V Dolních Počernicích žije již desátým rokem. Narodila se v Praze, ale část života strávila na jižní Moravě. Velmi si váží toho, že ve svízelné životní situaci dostala příležitost začít novou životní etapu právě zde – v Dolních Počernicích. I za tak krátkou dobu poznala výhody života v této obci – krásné a kultivované prostředí, bezpečí a snahu vedení městské části co nejvíce zpříjemnit život všem občanům. Celý svůj profesní život působila (a dosud působí) ve školství jako učitelka. Zajímá se o kulturu, sport a společenský život. Své profesní zkušenosti se snaží využít např. jako člen Rady školy ZŠ Dolní Počernice. I nadále by se chtěla věnovat problematice školství.

Jiří Pfau

Jiří Pfau (41 let)

Prožil dětství v Dolních Počernicích, poté žil i v jiných městských částí, kde nasbíral mnoho zkušeností. Dolní Počernice považuje za krásné místo pro život. Rád by v rámci svých možností a sil pomohl s dalším rozvojem obce. Tak abychom Dolní Počernice předali našim dětem zase o něco lepší.

Klára Kopalová

Klára Kopalová (42 let)

V Dolních Počernicích bydlí již delší dobu. Přes dvacet let vede tým lidí ve společnosti se sídlem v Dolních Počernicích. Velmi si váží hezkého prostředí a všeho, co městská část pro rozvoj obce a její občany udělala, a ráda by, pokud by byla možnost, rovněž s touto záslužnou činností pomohla.